Hoe goed gaat het met onze economie?

Hoe goed gaat het met onze economie?

 

Tijdens en na de economische crisis waren er een aantal zeer magere jaren in dit opzicht. Dit is tot op zeker hoogte logisch te noemen aangezien het overal ter wereld een stuk minder ging met de economie. Gelukkig is er sinds die tijd aardig aan de goede weg gewerkt en is de economie opgekrabbeld. Het gaat momenteel dan ook vrij goed en dit is terug te zien in een aantal cijfers. De ontwikkeling gaat de laatste tijd zelfs sneller dan verwacht en daarom is iedereen momenteel zeer positief gestemd.

Zo is er bijvoorbeeld een hele lage werkeloosheid op het moment. Dit is een tijd lang wel anders geweest maar door op de juiste manier op de werkeloosheid in te spelen en ervoor te zorgen het interessanter te maken voor werkelozen om weer te beginnen is dit cijfer sterk gedaald. In verschillende sectoren waar personeelstekort is probeert men daarnaast meer mensen te werven. Dat de werkeloosheid zo laag is mag sowieso als een goede indicator gezien worden van een momenteel goed draaiende economie die op deze manier alleen maar verder verbeterd. Dit houdt indirect namelijk in dat mensen meer geld te besteden hebben en dit ook weer zullen gaan doen, waardoor andere ook weer beter omzetten gaan draaien.

Doordat er meer banen zijn en daardoor vanzelf meer koopkracht geeft dit een enorme impuls. Er worden goede cijfers overlegd door verschillende instanties en alsof dit nog niet genoeg is neemt het aantal faillissementen ook steeds verder af, In verschillende sectoren die soms sterk uiteenlopen worden allemaal tekenen van groei gezien en de laatste jaren komt men met steeds betere cijfers naar buiten. De stemming is op dit gebied zeer goed en dat is voor iedereen leuk. Wanneer het slecht gaat geeft dit namelijk onzekerheid bij iedereen en kunnen er maatregelen moeten worden genomen.

Wat de economische toekomst ons gaat brengen blijft voorlopig slechts gissen. Er kan immers altijd iets gebeuren waardoor een situatie weer heel snel gaat veranderen. Maar dit lijkt op korte termijn niet te gaan gebeuren. Natuurlijk zou het een enorme opsteker zijn als de groei zich nog een aantal jaren op deze manier kan doorontwikkelen. Mensen krijgen zo immers meer en sneller kansen en iedereen kan dus bijna werk krijgen wanneer hij of zij dat echt wil.

Sluit Menu
oceanwp